مدیر:
امیرحسین سعیدی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
شهرک گلستان، انتهای امیرکبیر، روبروی مجتمع پارسیان
مشاورین املاک شهرک