ضایعات(فلزات و غیره)
محمدی
مدیر: محسن علی محمدی
ضایعات آهن
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده گرمسار - شریف آباد - 2 کیلومتر بعداز پلیس راه