ضایعات(فلزات و غیره)
خسروی
مدیر: حسین خسروی
ضایعات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خاوران - خ هاشم آباد پلاک: 22