مدیر:
علیزاده
شماره تماس:
(غرب تهران: 44005021 - 44005022) - (شمال تهران: 22351855)
شماره همراه:
آدرس:
غرب و شمال تهران
آگهی و اخبار