نوان NOAN
نوان NOAN
مدیر: علیرضا شعری پور
دکور آشپزخانه، کابینت و دکوراسیون
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، خیابان رحیمی (پرتوی) پلاک: 118و83/1
وب سایت رسمی: