مدیر:
هادی یزدانیان
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بزرگراه رسالت، ابتدای خیابان بنی هاشمی، خیابان رحیمی کلور، پلاک 29