مدیر:
رضا حسین جانى
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ نیاوارن، خ کریمى پلاک: 178 طبقه 1 واحد 1
سمساری