موسسه تصویربرداری دکتر مریم ابراهیمی - مرکزتصویربرداری شریعتی - ظفر - میرداماد - قلهک - بهترین سونوگرافی منطقه3 - بهترین سونوگرافی زنان - حاملگی شریعتی
شرح فعالیت: انواع سونوگرافی جنین و غربالگری،
انواع سونوگرافی زنان نمونه برداری
مدیر: دکتر ابراهیمی
شماره تماس: 22911370
شماره همراه: 09021515532
منطقه شهرداری: منطقه 3
آدرس: شریعتی بین ظفر و میرداماد، جنب کوچه مینا پلاک: 1240،بلوک غربی، واحد1
لطفاً کمی صبر نمایید ...