صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
چوب فروشی شهریار اکبری
مدیر: شهریار اکبری
فروش چوب روسی، نیمکتی، لمبه، انواع سایزهای چوب زیرکار، بائو دری، بائو کمدی، تخته چند لایی.osb
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، بازار چوب فروشان، میدان سروستان، ورودی جدید، پلاک: 420
تصاویر