مدیر:
دکتر هاله ساجدی
شماره تماس:
آدرس:
شهرری، پل سیمان، خ سرگرد محمدی، نرسیده به چهارراه خط آهن، مجتمع پزشکی فرشته
مطب دکتر هاله ساجدی (عضو انجمن روانشانسی ایران)
روانشناسي وتغيير
            

               اگر تغيير راكنار بگذاريم،

                                                     زندگي رانيز ،بايد كنار بگذاريم.