شماره تماس: 33392657
آدرس: شهرری، پل سیمان، خ سرگرد محمدی، نرسیده به چهارراه خط آهن، مجتمع پزشکی فرشته
لطفاً کمی صبر نمایید ...
مطب دکتر هاله ساجدی (عضو انجمن روانشانسی ایران)
روانشناسي وتغيير
            

               اگر تغيير راكنار بگذاريم،

                                                     زندگي رانيز ،بايد كنار بگذاريم.