فروشگاه فریدونی
شرح فعالیت:
لوازم و تجهیزات آشپزخانه های(صنعتی، سلف سرویس هتل، بیمارستان، پادگان و اماکن دولتی، سردخانه)
مدیر:
محمد فریدونی
شماره تماس:
33512347 - 33505456
فکس:
33556957
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان قیام، خیابان ری، خیابان ادیب الممالک، پلاک: 61
وب سایت رسمی: www.fereydooni matbakh.com
ایمیل: paradiso_57@yahoo.com