مدیر:
بهروز ایرانی
شماره تماس:
02833654156
شماره همراه:
آدرس:
قزوین، میدان امیرکبیر، پلاک 83