گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت قصر فیروزه
سوپر گوشت
مدیر:
سید احمد کریمی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه، 15متری چهارم، بین کوچه 30 و 20متری افسریه پلاک: 338