تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)
فروشگاه شاه حسینی
ساخت و پخش شیشه آلات تزئینی پیرکس و آزمایشگاهی،
فروش مواد آزمایشگاهی و صنعتی و...
ISOLAB
SCHOTT
SLMAX
BOMEX
MERCK
مدیر:
علی شاه حسینی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
ناصرخسرو، نبش کوچه خدابنده لو، پلاک: 207