شماره تماس: 44972948-44077252
شماره همراه: 09395431800
آدرس: خیابان آیت اله کاشانی، ما بین فلکه دوم صادقیه و پمپ بنزین (100متر نرسیده به پمپ بنزین)، روبروی شیرینی تامای، پلاک: 114
لطفاً کمی صبر نمایید ...
آزمایشگاه پزشکی مدیا
آزمایشگاه پزشکی مدیا
آزمایشگاه پزشکی مدیا
آزمایشگاه پزشکی مدیا
آزمایشگاه پزشکی مدیا
آزمایشگاه پزشکی مدیا
آزمایشگاه پزشکی مدیا/اتاق نمونه گیری کودکان
آزمایشگاه پزشکی مدیا
آزمایشگاه پزشکی مدیا
آزمایشگاه پزشکی مدیا
آزمایشگاه پزشکی مدیا