مدیر:
مجید میر مهدی
شماره تماس:
آدرس:
جنت آباد مرکزی ، قبل از همت، پاساژ طوبی، ط اول، پلاک 73
طلا و جواهر ایده آل
طلا و جواهر ایده آل
گردن بند
طلا و جواهر میر مهدی
طلا و جواهر میر مهدی