مدیر:
فرشید داراب زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
شهرک گلستان، بلوار گلها، بین یاس 1 و 2 پلاک: 35
آژانس مسکن پرسپولیس
آژانس مسکن پرسپولیس
آژانس مسکن پرسپولیس
آژانس مسکن پرسپولیس