مدیر:
عیسی احمدی
شماره تماس:
021 - 55241601
فکس:
021-55255732
شماره همراه:
آدرس:
چهار دانگه، شهرک گلشهر، میدان گلشهر، خیابان شهدا، کوچه دنیادوست، پلاک: 17
مکاترونیک