مدیر:
نوراله علیزاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ خیام، بازار پاجنار، کوچه سیدولی، نبش بنگاه حقیقت پلاک: 42