مواد غذایی -سوپر مارکت -لبنیات
پخش رطب نارا
پخش انواع خرما، رطب نارا، مواد غذایی
مدیر:
اصغر حاجی زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان مولوی، خیابان تختی، پلاک: 268
تصاویر