شماره تماس: 55637670
شماره همراه: 09121034532
آدرس: خیابان مولوی، خیابان تختی، پلاک: 268
لطفاً کمی صبر نمایید ...
پخش خرمای حاجی زاده
پخش خرمای حاجی زاده
پخش خرمای حاجی زاده
رطب نارا
تهیه و توزیع وصادرات خرما و رطب مضافتی
برندهای نارا و زرناز
رطب نارا
تهیه و توزیع وصادرات خرما و رطب مضافتی
برندهای نارا و زرناز