فروشگاه صدف
فروشگاه صدف
مدیر: محمدحسین کریمی احمد آبادی
توزیع کننده لوازم گازسوز، نفت سوز و کولری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
چهارراه مولوی، خیابان صاحب جم، سر قبر آقا، پلاک: 288
تصاویر