مدیر:
پرویز پیداوسی
شماره تماس:
فکس:
66316947
شماره همراه:
آدرس:
بازار آهن شادآباد - بهاران 2- بلوک 26 پلاک: 457-458