مدیر:
علیرضا شاطریان
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ جیحون، بین مرتضوی و کمیل، بر خیابان جیحون پلاک: 97 طبقه همکف
مسکن سعید
مسکن سعید