چاپ و تبلیغات(خدمات-هدایای تبلیغاتی)
تیراژه
مدیر: سجاد و رضا گلستانی
چاپ و تبلیغات و هدایای تبلیغاتی
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
م انقلاب - کارگر جنوبی پاساژ مهستان طبقه زیرهمکف پلاک: 30