صنایع دستی
فروشگاه حسین زعفرانی
کارشناس خرید و فروش اشیاقدیمی و صنایع دستی و سکه و اسکناس ایرانی
مدیر:
عبدالحسین زعفرانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ جمهوری - نرسیده به چ استانبول پاساژ معتمد پلاک: 2