کامپیوتر(خدمات-نرم افزار) - تجهیزات شبکه
پردیس شبکه
مدیر: یداله الهی
فروش و طراحی شبکه های کامپیوتری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
جمهوری، خ رازی پاساژ رازی پلاک: 32
وب سایت رسمی: