مدیر:
علیرضا صداقت
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیابان هاشمی، بعد از قصرالدشت، پلاک: 324
فروشگاه و تعمیرگاه چرخ خیاطی صداقت
فروشگاه و تعمیرگاه چرخ خیاطی صداقت
فروشگاه و تعمیرگاه چرخ خیاطی صداقت
فروشگاه و تعمیرگاه چرخ خیاطی صداقت
فروشگاه و تعمیرگاه چرخ خیاطی صداقت