قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
فروشگاه راز شکلات
شکلات - قهوه
مدیر:
نوید اخوان
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
خوش جنوبی، بین خ مرتضوی و مالک اشتر، نبش کوچه دکتر جوزا، پلاک: 354