مدیر:
سلمان پیل افکن
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بومهن، خ حق وردیان، بعد از مدرسه میقات، نبش نیایش یکم