مدیر:
قاسم جیرودی
شماره تماس:
(شعبه1: 76279261
76279345)
(شعبه2: 76241820)
شماره همراه:
آدرس:
شعبه2: املاک شهر قشنگ: پردیس، میدان امام، پاساژ گلستان، پلاک1
پردیس، فاز یک، میدان عدالت، مجتمع تجاری ولیعصر، پلاک 245