مدیر:
آقای کشوری
شماره تماس:
آدرس:
خیابان امامت، پایین تر از میدان امامت، کوچه صنعتی پلاک: 46
دنا