شماره تماس:
77407165 - 77480480
آدرس:
خیابان امامت، پایین تر از میدان امامت، کوچه صنعتی پلاک: 46
دنا