مدیر:
صابر کرمی
شماره تماس:
(فروشگاه: 77614753) - (تعمیرگاه: 77618348 - 77613426)
فکس:
77614136
شماره همراه:
آدرس:
فروشگاه: سعدی شمالی، خ هدایت، بعد از سه راه کاشف، پلاک 218،
تعمیرگاه: خ سعدی شمالی، خ هدایت، پلاک 230
تعمیرگاه کمپرسور امرسون- فروشگاه کمپرسور صابر
تعمیرگاه کمپرسور امرسون- فروشگاه کمپرسور صابر
تعمیرگاه کمپرسور امرسون- فروشگاه کمپرسور صابر
تعمیرگاه کمپرسور امرسون- فروشگاه کمپرسور صابر
فروشگاه و تعمیرگاه کمپرسور صابر