مدیر:
- طالبی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
نارمک، شهید ثانی، نرسیده به پارک شقایق، پلاک: 18
سه شنبه 18 دی 1397

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
نارمک شهید ثانی میدان 15
متراژ:
58
سال ساخت:
9
قیمت کل:
4,600,000,000 ریال
قیمت هر متر:
79,300,000 ریال
سه شنبه 18 دی 1397

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
نارمک شهید ثانی میدان 15
متراژ:
58
سال ساخت:
9
قیمت کل:
4,600,000,000 ریال
قیمت هر متر:
79,300,000 ریال
سه شنبه 18 دی 1397

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
نارمک شهید ثانی میدان 15
متراژ:
58
سال ساخت:
9
قیمت کل:
4,600,000,000 ریال
قیمت هر متر:
79,300,000 ریال
سه شنبه 18 دی 1397

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
نارمک شهید ثانی نرسیده به پارک شقایق
متراژ:
82
سال ساخت:
8
قیمت کل:
8,500,000,000 ریال
قیمت هر متر:
103,600,000 ریال
سه شنبه 18 دی 1397

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
دردشت اولیایی
متراژ:
103
سال ساخت:
15
قیمت کل:
9,300,000,000 ریال
قیمت هر متر:
90,000,000 ریال