مدیر:
امیر شیری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
نارمک، دردشت، چهارراه کامیاب، جنب درمانگاه شهرداری، پلاک: 216
دخانیات امیر مهدی
دخانیات امیر مهدی
دخانیات امیر مهدی