دفاتر اسناد رسمی
دفتر اسناد رسمی 1590تهران - دفتراسنادرسمی ملاصدرا
مدیر: ناجی
اسنادرسمی(ثبت نقل وانتقال ملک ، خودرو، تنظیم وثبت اسناد وکالت، تعهد، رضایت)گواهی امضاء ، کپی برابراصل، درخواست صدور/تعویض سندمالکیت دفترچه ای/تکبرگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
ملاصدرا، روبروی بانک رسالت، طبقه بالای فیزیوتراپی طبقه دوم