منقار کج ها
منقار کج ها
مدیر: امید شایگان
دنیای منقارکج ها مرکز تحقیقات و فروشگاه تخصصی طوطی سانان لوازم حیوانات، پت شاپ ، پرنده فروشی، حیوانات خانگی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
شریعتی، بالاتراز سه راه ملک پلاک: 625
وب سایت رسمی:
دنیای منقارکج ها مرکز تحقیقات و فروشگاه تخصصی طوطی سانان لوازم حیوانات، پت شاپ ، پرنده فروشی، حیوانات خانگی