نفت و گاز (تجهیزات)
پدیده انرژی جم
مدیر: عباس کرمی
تامین و واردات لوازم مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غذایی و پروژه های صنعتی و کشاورزی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان مطهری، بعد از چهارراه مفتح، خیابان مهرداد، پلاک: 3
وب سایت رسمی: