مدیر:
عباس اکبری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
یوسف آباد، خیابان 23جهان آرا، نبش عظیمی اشک شهر، پلاک: 21
قفل و کلیداکبری (شبانه روزی) 09198145403-09123641352
قفل و کلیداکبری (شبانه روزی) 09198145403-09123641352