مدیر:
شرکت فیض پرواز شرق
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیابان مطهری، خیابان یوسفیان، روبروی کلینیک نور پلاک: 123 طبقه 4 واحد 13