اغذیه -رستوران -سفره خانه
سفره خانه شبهای حافظیه
سفره خانه سنتی
مدیر:
ظفر شاهماری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
شهرک غرب، بلوار فرحزادی، ارغوان شرقی، پاساژ ارغوان طبقه زیرهمکف