لوازم خانگی(خدمات)
فروشگاه پارس خزر
مدیر: محمد هادی علی رحیمی
خدمات پس از فروش
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان فاطمی، خیابان جوبیار، خیابان زرتشت غربی، پاساژ کیان، پلاک: G24