املاک پارسیان بازدید شما را خیر مقدم می گوید. لطفاً در صورت تمایل جهت ملاحظه جزئیات بیشتر روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.


آدرس: نیاوران یاسر
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 270 سال ساخت: 1 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 16 مرداد 1397
ودیعه: 17,000,000,000 ریال اجاره: 30,000,000 ریال
آدرس: نیاوران مقدسی
رهن و اجاره واحد اداری
متراژ: 160 سال ساخت: 15 تاریخ ثبت آگهی: چهارشنبه 04 مهر 1397
ودیعه: 700,000,000 ریال اجاره: 70,000,000 ریال
آدرس: نیاوران مقدسی
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 115 سال ساخت: 5 تاریخ ثبت آگهی: چهارشنبه 04 مهر 1397
ودیعه: 1,000,000,000 ریال اجاره: 40,000,000 ریال
آدرس: نیاوران مژده
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 110 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: چهارشنبه 04 مهر 1397
ودیعه: 1,000,000,000 ریال اجاره: 50,000,000 ریال
آدرس: نیاوران نخجوان
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 185 سال ساخت: 3 تاریخ ثبت آگهی: چهارشنبه 04 مهر 1397
ودیعه: 3,000,000,000 ریال اجاره: 60,000,000 ریال
آدرس: نیاوران مژده
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 130 سال ساخت: 13 تاریخ ثبت آگهی: چهارشنبه 04 مهر 1397
ودیعه: 3,000,000,000 ریال اجاره: 0 ریال
آدرس: نیاوران مژده
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 200 سال ساخت: 15 تاریخ ثبت آگهی: چهارشنبه 04 مهر 1397
ودیعه: 1,000,000,000 ریال اجاره: 80,000,000 ریال
آدرس: نیاوران مژده
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 100 سال ساخت: 25 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 22 آذر 1397
ودیعه: 500,000,000 ریال اجاره: 30,000,000 ریال
آدرس: نیاوران مژده
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 340 سال ساخت: 25 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 22 آذر 1397
قیمت کل: 500,000,000 ریال قیمت هر متر: 30,000,000 ریال