چهارشنبه 28 آذر 1397

آژانس مسکن امید بازدید شما را خیر مقدم می گوید. لطفاً در صورت تمایل جهت ملاحظه جزئیات بیشتر روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.

آژانس مسکن امید

آدرس: خ عارف شمالی - خ جوادی - پ 9 - املاک امید
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 135 سال ساخت: 1 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 11 دی 1395
قیمت کل: 4,860,000,000 ریال قیمت هر متر: 36,000,000 ریال
آدرس: خ عارف شمالی - خ جوادی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 52 سال ساخت: 11 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 11 دی 1395
قیمت کل: 140,000,000 ریال قیمت هر متر: 26,000,000 ریال
آدرس: عارف شمالی 3راه باقر اباد ک کفاش
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 107 سال ساخت: 1393 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 12 دی 1395
قیمت کل: 365 ریال قیمت هر متر: 3,400 ریال
آدرس: عارف شمالی قوامی-ک سمیعی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 40 سال ساخت: 1389 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 12 دی 1395
قیمت کل: 920,000,000 ریال قیمت هر متر: 2,300,000 ریال