آژانس مسکن امید بازدید شما را خیر مقدم می گوید. لطفاً در صورت تمایل جهت ملاحظه جزئیات بیشتر روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.


آدرس: خ عارف شمالی - خ جوادی - پ 9 - املاک امید
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 135 سال ساخت: 1 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 11 دی 1395
قیمت کل: 4,860,000,000 ریال قیمت هر متر: 36,000,000 ریال
آدرس: خ عارف شمالی - خ جوادی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 52 سال ساخت: 11 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 11 دی 1395
قیمت کل: 140,000,000 ریال قیمت هر متر: 26,000,000 ریال
آدرس: عارف شمالی 3راه باقر اباد ک کفاش
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 107 سال ساخت: 1393 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 12 دی 1395
قیمت کل: 365 ریال قیمت هر متر: 3,400 ریال
آدرس: عارف شمالی قوامی-ک سمیعی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 40 سال ساخت: 1389 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 12 دی 1395
قیمت کل: 920,000,000 ریال قیمت هر متر: 2,300,000 ریال