املاک دوستان (دفتر شماره 59) - سوله های صنعتی و کارگاهی ویلا و زمین جاجرود بازدید شما را خیر مقدم می گوید. لطفاً در صورت تمایل جهت ملاحظه جزئیات بیشتر روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.


آدرس:
رهن و اجاره
متراژ: 250 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 10 تیر 1397
ودیعه: 0 ریال اجاره: 0 ریال
آدرس: املاك دوستان
رهن و اجاره
متراژ: 300 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 10 تیر 1397
ودیعه: 0 ریال اجاره: 0 ریال
آدرس: املاك دوستان
رهن و اجاره
متراژ: 300 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 10 تیر 1397
ودیعه: 0 ریال اجاره: 0 ریال
آدرس: املاك دوستان
رهن و اجاره
متراژ: 1300 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 10 تیر 1397
ودیعه: 0 ریال اجاره: 0 ریال
آدرس: املاك دوستان
رهن و اجاره
متراژ: 1300 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 10 تیر 1397
ودیعه: 0 ریال اجاره: 0 ریال
آدرس: املاك دوستان
رهن و اجاره
متراژ: 300 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 10 تیر 1397
ودیعه: 0 ریال اجاره: 0 ریال
آدرس: املاك دوستان
رهن و اجاره
متراژ: 300 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 10 تیر 1397
ودیعه: 0 ریال اجاره: 0 ریال