مسکن مهرگان بازدید شما را خیر مقدم می گوید. لطفاً در صورت تمایل جهت ملاحظه جزئیات بیشتر روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.


آدرس: نارمک پارک فدک
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 110 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 28 فروردین 1397
ودیعه: 500,000,000 ریال اجاره: 30,000,000 ریال
آدرس: نارمک پارک فدک
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 65 سال ساخت: 3 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 28 فروردین 1397
ودیعه: 650,000,000 ریال اجاره: 10,000,000 ریال
آدرس: نارمک خ سامان
رهن و اجاره مغازه
متراژ: 21 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: جمعه 31 فروردین 1397
ودیعه: 1,500,000,000 ریال اجاره: 0 ریال
آدرس:
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 125 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 04 اردیبهشت 1397
قیمت کل: 7,500,000,000 ریال قیمت هر متر: 60,000,000 ریال
آدرس: میدان 87
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 135 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 15 اردیبهشت 1397
قیمت کل: 13,500,000,000 ریال قیمت هر متر: 100,000,000 ریال
آدرس: مدنی شمالی روبروی پارک فدک
رهن و اجاره ویلای مسکونی
متراژ: 40 سال ساخت: 20 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 15 اردیبهشت 1397
ودیعه: 100,000,000 ریال اجاره: 7,000,000 ریال
آدرس: میدان 81
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 75 سال ساخت: 20 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 15 اردیبهشت 1397
ودیعه: 200,000,000 ریال اجاره: 20,000,000 ریال
آدرس: میدان 95
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 44 سال ساخت: 5 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 15 اردیبهشت 1397
ودیعه: 700,000,000 ریال اجاره: 0 ریال
آدرس: خ گلستان پایینتر از پارک فدک
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 100 سال ساخت: 2 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 15 اردیبهشت 1397
قیمت کل: 8,000,000,000 ریال قیمت هر متر: 80,000,000 ریال
آدرس: خ گلستان پایینتر از پارک فدک
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 100 سال ساخت: 2 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 15 اردیبهشت 1397
ودیعه: 500,000,000 ریال اجاره: 28,000,000 ریال
آدرس:
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 130 سال ساخت: 30 تاریخ ثبت آگهی: چهارشنبه 02 خرداد 1397
ودیعه: 350,000,000 ریال اجاره: 2,000,000 ریال
آدرس: روبروی پارک فدک خ غیاثی پور
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 40 سال ساخت: 15 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 20 مرداد 1397
ودیعه: 150,000,000 ریال اجاره: 12,000,000 ریال
آدرس: گلبرگ غربی
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 0 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: شنبه 20 مرداد 1397
ودیعه: 1,250,000,000 ریال اجاره: 17,500,000 ریال