یکشنبه 30 دی 1397

مشاورین املاک مکران بازدید شما را خیر مقدم می گوید. لطفاً در صورت تمایل جهت ملاحظه جزئیات بیشتر روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.

مشاورین املاک مکران

آدرس: بني فاطمه، گلستان 4
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 145 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: چهارشنبه 20 آبان 1394
ودیعه: 600,000,000 ریال اجاره: 40,000,000 ریال
آدرس: تپه شمس آباد - کوچه قادری
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 165 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 12,375,000,000 ریال قیمت هر متر: 75,000,000 ریال
آدرس: م هروی، خ وفامنش، کوچه اردیبهشت
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 170 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 12,000,000,000 ریال قیمت هر متر: 70,000,000 ریال
آدرس: م هروی، خ وفامنش، کوچه اردیبهشت
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 170 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 12,750,000,000 ریال قیمت هر متر: 75,000,000 ریال
آدرس: پاسداران، م هروی، خ وفامنش، خ مفتوحی،خ اردیبهشت
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 130 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 6,400,000,000 ریال قیمت هر متر: 70,000,000 ریال
آدرس: پاسداران، م هروی، خ وفامنش، خ مفتوحی،خ اردیبهشت
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 130 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 10,400,000,000 ریال قیمت هر متر: 78,000,000 ریال
آدرس: پاسداران، م هروی، خ وفامنش، خ مفتوحی،خ اردیبهشت
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 130 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 15,000,000,000 ریال قیمت هر متر: 100,000,000 ریال
آدرس: پاسداران، م هروی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 220 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 22,000,000,000 ریال قیمت هر متر: 100,000,000 ریال
آدرس: پاسداران، هروی، جای خوب خیابان افتخاریان
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 133 سال ساخت: 1385 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 8,000,000,000 ریال قیمت هر متر: 61,500,000 ریال
آدرس: پاسداران-هروی، خ آزادی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 152 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 12,160,000,000 ریال قیمت هر متر: 80,000,000 ریال
آدرس: پاسداران-هروی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 107 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 9,000,000,000 ریال قیمت هر متر: 85,000,000 ریال
آدرس: پاسداران-هروی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 88 سال ساخت: 1384 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 4,500,000,000 ریال قیمت هر متر: 52,000,000 ریال
آدرس: پاسداران-هروی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 84 سال ساخت: 1393 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 4,500,000,000 ریال قیمت هر متر: 54,000,000 ریال
آدرس: پاسداران-هروی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 90 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 5,760,000,000 ریال قیمت هر متر: 64,000,000 ریال
آدرس: پاسداران-هروی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 76 سال ساخت: 1393 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 5,320,000,000 ریال قیمت هر متر: 70,000,000 ریال
آدرس: پاسداران-شیان
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 90 سال ساخت: 1388 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 4,500,000,000 ریال قیمت هر متر: 50,000,000 ریال
آدرس: پاسداران-هروی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 75 سال ساخت: 1380 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 4,500,000,000 ریال قیمت هر متر: 50,000,000 ریال
آدرس: پاسداران-هروی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 110 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 6,050,000,000 ریال قیمت هر متر: 55,000,000 ریال
آدرس: پاسداران-هروی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 76 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 4,180,000,000 ریال قیمت هر متر: 55,000,000 ریال
آدرس: پاسداران-هروی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 111 سال ساخت: 1384 تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 22 دی 1394
قیمت کل: 6,660,000,000 ریال قیمت هر متر: 60,000,000 ریال