تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی
موسسه رادیولوژی دکتر لیلا کیانی
مدیر: دکترلیلا کیانی
ماموگرافی دیجیتال، سونوگرافی، رادیولوژی دیجیتال، نمونه برداری پستان، وایر و مارکر گذاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
ضلع شرقی میدان توانیر(عباس پور) پلاک: 9 طبقه اول واحد 7